Düşün Koleji Hakkında

Düş'ün Okulları’nda okuyan her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi bizim için önemlidir.

İşte bu nedenle okulumuzda; sanattan spora, yabancı dillerden fen ve sosyal bilimlere, hobi ve yaratıcılıktan doğal yaşama pek çok farklı kategoride ondan fazla öğrenci kulübü bulunmaktadır. Piyano, gitar, keman, okculuk, binicilik, eskrim, iİngilizce drama, jimnastik, karate, judo, taekvondo, ahşap-doğrama, model uçak, akıl oyunları, satranç,ulusal ve uluslararası proje çalışmaları,yazarlık bunlardan sadece birkaçı…

Öğrencilerimiz onlarca kulüp içinden diledikleri kulüp çalışmasını seçebilir. Bir kulübün açılabilmesi için yeterli sayıda başvurunun yapılması gerekmektedir. Diğer yandan öğrencilerimizden gelen talepler de bizim için dikkate değerdir. Uygun görülmesi halinde yepyeni bir kulüp daha eklenebilir. Eğitim yılı boyunca devam eden kulüp çalışmalarında öğrenciler hem ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme hem de keyifli ve renkli çalışmalara imza atma fırsatını elde eder.

 

Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini, hareket kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak; sportif beceri gelişiminin yanında ruh ve beden sağlığını koruyarak sosyal yaşama uyumlarını sağlamak, aynı zamanda öğrencilerimize duygusal davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmaktır. Öğrencilerimizin “Yaşam Boyu Spor” ilkesinden hareket etmelerini, sporun insan yaşamın değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini istiyoruz.

Bu sayede öğrencilerimiz;

   ·         İyi duruş alışkanlığını kazanır.

   ·         Sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanır.

   ·         İş birliği içinde çalışma, birlikte davranma alışkanlığı kazanır.

   ·         Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır.

   ·         Vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir.

   ·         Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir.

   ·         Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli olur.

   ·         Günlük yaşantısında ilgi duyduğu spor branşını takip edebilir ve yorumlayabilir.

   ·         Spor yaparak çevresindekilere örnek olur.

   ·         İlgi duyduğu sporun müsabaka sonuçlarını sınıf ortamında tartışabilir.

   ·         Seçili spor branşını teknikleri ile akıcı bir şekilde uygulayabilir.

Öğrencilerimizin; sanatı evrensel değerler doğrultusunda öğrenmiş, üreten ve izleyen, kendi toplumunun kültürel değerlerini benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı duyan, ileriki hayatlarında da sanatı anlayan ve anlamlandıran bireyler olarak yetişmeleri amaçlıyoruz. Kültürel kimliğinin yapılandırılması, sanatın insan hayatında anlam oluşturması, bilgiyi sorgulayan özgün ve özgür düşünen bireylerin yetişmesi bizim için hayati önem taşımaktadır. Bu sayede öğrencilerim;

·         Bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenirken, dokunup biçimlendirdiği malzemeleri tanır.

·         Her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur.

·         Kendi yetilerinin farkına varır.

·         Doğada ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı gözle bakmayı davranışa dönüştürür.

·         Kişiliğini geliştirme fırsatı bulur.

·         Soyut kavramları algılaması kolaylaşır.

·         Sanat eseri ve kendi arasında bağ kurmayı başarır.

·         Özgüven duygusunu geliştirir.

Düş’ün Okulları’nda öncelikli amacımız öğrencilerimizin müzikten keyif alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ritim çalışmalarında; ritim çalgılarını yakından tanıyan öğrenci müzikal yaratıcılığını kullanarak dinlediği müziklere eşlik eder. Ayrıca “Body Perküsyon” ile vücudunun farklı bölümlerini ve bu bölümlerden çıkan ritmik sesleri fark ederek, vücudunu bir ritim çalgısı gibi kullanır. Öğrenci müzik dersinde enstrümanları yakından tanır, inceler ve enstrümanlar arasındaki farklılıkların bilincine varır. Bu kapsamda;

  • Beden perküsyonu (Orff schulwerk),
  • Ritim çalışmaları,
  • Dramalar,
  • Şarkı öğrenimi,
  • Besteci tanıtımı,
  • Koro çalışmaları yapılır.

Sene başında yapılan taramalar sonucunda belirlenen çocuklarımız ilgi ve yeteneklerine göre  ilgili alanlara yönlendirilir.

Uluslararası müzik sistemi olan Sibelius Groovy programıyla eğitimde müzik teknolojileri uygulamaları yapılır.