MENU

Eğitim Modellerimiz

      Eğitim Modellerimiz, Yöntemlerimiz ve  Tekniklerimiz;

    İnsan sahip olduğu kalıcı öğrenmelerin temeli olan merak güdüsünü destekleyen, öğrencimizi araştırma, inceleme ve sorgulamaya yönlendiren ve eğitim felsefemizin temel dinamikleriyle örtüşen model, strateji, yöntem ve teknikler belirleyerek eğitim                      hizmetlerimizi sunuyoruz.   

 •    Hemen hemen bütün öğrencilerin okulların öğretme amacını güttüğü tüm yeni davranışları öğrenebileceği görüşü üzerine temellendirilmiş Tam Öğrenme Modeli ile;
 •   Gelişim alanlarında hazırbulunuşluk düzeyleri ölçüyor,
 •   Düzeylerine uygun tamamlayıcı eğitimler ve rehberlik desteği planlıyor, uyguluyor,
 •  “Her çocuk öğrenir ilkesi” kapsamında eğitim süreci takip ediyoruz. 
 •   Beynin nasıl öğrendiğine odaklanan, beynin her farklı ortam ve koşullarda nasıl işlediğini ve öğrendiğini dikkate alan, öğrenmeyi doğal ve estetik süreçlere dayalı olarak tasarlayan öğrenci merkezli Beyin Temelli Öğrenme Modeli dinamiklerini                  öğrenme ortamlarına taşıyoruz.
 •  Belli bir problem ya da konu alanı ile ilgili verileri toplayıp, analiz ederek, bütüne ulaşmayı sağlayan, öğrenci etkinliğine dayanan Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi kullanarak öğrencimizin;
 •  Merak güdüsünü destekliyor, problem çözme sürecine katılan öğrenci keşif yoluyla çözüm üreterek sonuca ulaşmasını sağlıyoruz
 •  Süreçte öğrencimizin problem çözme becerilerini geliştiriyoruz
 •  Eğlenceli öğrenme ortamında kalıcı öğrenmeler sağlıyor, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinde gelişim ve düşünme becerileri kazandırıyoruz. 
 •  Bilinenlerden hareket ederek yeni bilgiler öğretilmesine dayalı, bilginin basamaklandırılmış soru sorma ile elde edildiği Sokratik Sorgulama Tekniği ile eleştirel düşünme becerileri kazandırıyor ve ezberden uzak bir öğrenme ortamı sunuyoruz.
 •  Bilişsel gelişim düzeylerinin takibi ve ölçme araçlarının geliştirilmesinde kullanılan Bilişsel Alan Taksonomisi ile bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerinde bilişsel gelişim takibi yapıyoruz;
 •  Öğrencilerimizi taksonominin en üst düzeyi olan değerlendirme düzeyinde; düşünebilen özgün fikirler ortaya koyabilen ve bunları kendi öznelliği ile aktarabilen bireyler olarak yetiştiriyoruz.
 •  Öğrencilerimizin gizil gücün değerlendirme düzeyinde ortaya çıkacağı bilinci ile hareket ediyoruz. 

 

              Sınav Anlayışımız;

              Ülkemizde ve dünyada var olan sınav gerçeğinin farkındalığı ile hareket ediyoruz.

    Seçtiğimiz Düş’ünme Temelli model, yöntem ve teknikler ile anaokulundan itibaren öğrencilerimizin analitik düşünme becerilerini destekliyor ve TAM ÖĞRENMELERİNİ sağlıyoruz.

   Tam öğrenen öğrencilerimiz sınav dönemine geldiğinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak tüm akademik sınavlara hazırdır. Bilgilerine güvenirler ve gelişimsel rehberlik desteği ile sınav kaygısı yaşamazlar; hayatın normal akışı içinde bir eylem olarak görürler.

               Bu anlayışımızdan hareketle öğrencilerimiz;

 •     Tam ve beyin temelli öğrenme modelli ile analitik beceriler kazanır.
 •        Öğrenmeden diğer konuya geçmez (Tam Öğrenme).
 •        Ezberlemeksizin kısa sürede tam ve kalıcı öğrenir, öğrendiğini unutmaz.
 •       Sınav hazırlığına 7. Ve 11. Sınıflarda başlar.
 •       Test ve denemeler ile öğrenme düzeyleri değerlendirir.
 •       Eksiklerini takviye programlar ile tamamlar.
 •       Usta öğretmen gözetiminde çalışma yapar.
 •       Türkiye geneli değerlendirme fırsatı bulur.
 •       Kütüphane ve ders çalışma ortamlarını sınırsız kullanır.
 •       Her aşamada psikolojik ve gelişimsel rehberlik desteği alır.
 •      Kurs ve özel ders vb. dış destek ihityacı olmaksızın severek sınava ve yaşama hazırlanır.

 

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
DEVAM