MENU

Öğrenci Destek Birimleri

Eğitim hizmetinin niteliğine doğrudan katkı sağlayan; Gelişimsel Rehberlik, Sağlık, Temizlik, Güvenlik, Yemek ve Servis eğitim destek hizmetleri sunuyoruz.

Her birini öğrenme ortamı olarak gördüğümüz bu birimlerde görev yapan destek personelimiz pedagojik ilkeler çerçevesinde uygun davranış sergilerler.

İşe uyguluk testlerini yaparak personelimiz seçiyoruz.  Bu testler alan yeterliliği, psişik yeterlilik, pedagojik yeterlilik sahibi olacaklar.

 

Gelişimsel Rehberlik

Gelişimi çok yönlü ele alan ve psikolojik gelişimi beyin gelişimini destekleyici faaliyetler olarak gören kurumumuz psikolojinin eğitim ve gelişim konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ve psikoloji olmaksızın eğitim hizmeti sunmanın yetersiz olacağını savunuyoruz. Gelişimsel rehberlik süreci olmazsa olmazımızdır. “Eğitim ile Gelişimin Birlikte” düsturu ile hareket eden Düşün Eğitim kurumlarının PDR yaklaşımı şu şekildedir;

•  Önleyici rehberlik, mesleki rehberlik ve kriz rehberliğini göz ardı etmeden Gelişimsel Rehberlik anlayışını kariyer planlama ve gelişimin çok boyutluluğunu dikkate alarak psikolojik (Ruhsal) gelişimi tüm okul çalışmalarının omurgasını oluşturacak şekilde düzenleriz.

•  Her bireyin ruhsal gelişim süreci eğitim ve gelişim sürecinden bağımsız düşünülemez.

•   WHO Sağlıklı Akıl ve beyin gelişimi ilkeleri sağlam bir 21 yy. liderlik anlayışı geliştirilmesi için tüm çalışmalarımızın odak noktasıdır.

•   Yaklaşımımızın temel dinamikleri; gelişimsel rehberlik süreci, kariyer planlama, akıl sağlığı ve psikolojik çalışmalardır.

 

Bu yaklaşım çerçevesinde Düşün Psikoloji ve Düşün Eğitim Kurumlarının entegre olduğu ve ruhsal gelişim takibini de içeren Gelişimsel Rehberlik Sisteminin temel çerçevesi;

•   Sistemde yer alan tüm personel yeter miktar psikoloji bilgisine sahiptir. Personel hizmetiçi eğitimler ile sürekli desteklenir.

•   Öğrencinin tüm gelişiminde PDR uzmanları, Psikologlar ve Öğretmenler/Pedagoglar sürekli etkileşimdedir.

•   Tüm uzmanlar takip sürecinde elde ettiği gerçek bilgiyi paylaşır, eşgüdümle hareket eder ve muhataba doğru aktarır.

•   PDR Uzmanları ve Pedagoglar akademik gelişim ve kariyer konularını takip eder. Öğrenme ortamlarında öğrenci ile sürekli etkileşimde kalırlar.

•   Uzman Psikologlar ruhsal gelişimi takip etme, davranışın nedenini tespit etme, problemlere çözümler sunma, kişilik gelişim testleri uygulama, motivasyon desteği, psikoeğitim ve aile rehberliği çalışmalarını yürütürler.   

 

Sağlıklı Akıl;

Kurumumuz akıl için hizmet üretmeye çalışılmakta ama sağlıklı akılın bilmeden bu hizmeti üretmenin anlamsız olduğundan yola çıkarak Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Akıl tanımını eğitim hizmetlerinde ölçüt olarak kabul etmiştir. Sağlıklı Akıl; herhangi bir psişik bozukluğun olup olmama durumu değildir. Sağlıklı akıl aşağıdaki dört ölçütü karşılayan sağlık olarak tanımlanmıştır.

•  Üretken ve verimli olabilmek,

•  Olağan stres durumları ile baş edebilmek,

•   Yeteneklerini kullanabilmek,

•   İçinde bulunduğu topluma faydalı olabilmek,

 

Okul Sağlığı Hizmetleri

Geleceğin liderleri öğrencilerimiz başta olmak üzere Düş’ün Okullarında çalışan herkesin sağlığını önemsiyoruz. Sağlıklı ve güvenli okul yaşamının sağlanması amacıyla Uzman Hemşire kontrolünde sunduğumuz Okul Sağlığı Hizmetleri ile öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın sağlık yönüyle değerlendiriyor ve geliştiriyoruz. Bu kapsamda;

•  Donanımlı revirimizde acil basit müdahaleler yapabiliyoruz.

•   Sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması amacıyla eğitimler düzenliyoruz.

•    Kişisel temizlik ve hijyen konusunda bilinçlendirme etkinlikleri yürütüyoruz

•    Okulda yapılan gelişimsel rehberlik ve ruh sağlığı çalışmalarına destek sağlıyoruz.

•    Rahatsızlığı olan öğrencilerimizi aileleri ve öğretmenlerimize sağlık danışmanlığı sağlıyoruz.

•    Hastalıklara karşı korunma kapsamında sağlık danışmanlığı ve seminer hizmetleri sunuyoruz.

•    Öğrenme ortamlarında emniyet tedbirleri geliştiriyor, uyguluyor, ve takibini yapıyoruz.

 

              Hijyen Temizlik Hizmetleri

Sağlıklı bir ortamda eğitim hizmetlerimizi yürütme adına temizlik ve hijyen vazgeçilmezimizdir. Bu nedenle kalabalık okul ortamında temizlik ve hijyen koşullarını sağlama ve devam ettirme konusunda;

•   Hijyen sertifikasına sahip uzman temizlik personeli ile çalışıyoruz.

•   Öğrenme ortamlarının sık ve düzenli olarak temizliğini sağlıyor ve denetliyoruz

•   Uygun ve kaliteli hijyen ürünleri kullanılıyoruz.

•   Öğrencilerimizin temizlik ürünlerine maruz kalmamasına özen gösteriyoruz.

•   Temizlik ürünleri ve araçları kapalı ortamda muhafaza ediyoruz.

•    Hijyen çalışmalarını Okul Sağlığı birimi ile iletişim halinde yürütüyoruz.

 

              Güvenli Okul Hizmetleri

Güvenli bir okulun eğitim hizmetlerimize olumlu katkısının bilincinde olarak oluşturduğumuz Düş’ün Öğrenme İkliminde öğrencilerimizin kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerini sağlıyoruz.

•   İnformal öğrenme ortamlarında ruhsal, kişilik, sosyal gelişim ve iletişim becerilerinin takip edildiği eğitimsel eylem olan “Nöbet” sistemimiz ile tüm öğrencilerimizi yakından takip ediyor ve gelişim dönemlerine uygun olarak destekliyoruz.

•   Okulumuz yoğun trafikten uzak sakin ve güvenli bir konumdadır.

•   Tüm öğrenme ortamlarını aktif kamera sistemi ile 24 saat kontrol ediyoruz.

•    Girişte bulunan güvenlik görevlimiz ile okulumuza gelen konuklarımızın takibini yapıyoruz.

•   Öğrenme ortamlarına yetkisiz kimselerin ulaşmasına müsaade etmiyoruz.

 

              Okul Beslenme Hizmetleri

Beslenmenin öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarından olduğu farkındalığı ile oluşturduğumuz beslenme hizmetleri ile öğrencilerimizin dengeli ve sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz.

•  Öğrencilerimize gelişimlerini destekleyecek özelliklerde, diyetisyen kontrolünde ve hijyen koşullarında hazırlanmış 3 öğün yemek hizmeti sunuyoruz.

•  Yemek yapımında kullanılan tüm ürünlerin taze olmasına özen gösteriyoruz ve marka ürünleri tercih ediyoruz.

•  Uzman aşçı kadromuzun anne eli lezzetinde hazırladığı yemekleri öğrencilerimize ikram ediyoruz. 

•  Okul Sağlığı birimi kontrolünde düzenlediğimiz seminerlerle doğru beslenme alışkanlığı kazandırıyoruz.

•  İhtiyaç halinde mutfak ve yemekhanemizi yaşam becerileri kazandırma kapsamında lezzet atölyesi olarak da kullanıyoruz.

 

              Okul Servis Hizmetleri

Düş’ün okulları olarak; Sektöründe öncü olan, öğrenciye hizmet sorumluluğunun bilincinde ve emniyeti ön planda tutan kuruluşlardan servis hizmeti alıyoruz. Bakımlı araçlar, eğitimli şoför ve rehberler ile öğrencilerimizin güvenli olarak taşımasını sağlıyoruz.

•   Şoförler ve rehberler kişilik envanteri, psikoteknik vb. testlere tabi tutulan işe uygunluğu onaylı kişilerdir. 

•   Servis araçları GPS takip sistemine sahiptir

•   Tüm servis personeli, iletişim becerileri, yeter miktar pedagoji vb. eğitimler ile destekliyoruz.

   Öğrencilerimize davranış becerisi kazandırma kapsamında trafik kuralları, servis içinde davranış, vb. konularda eğitim desteği sağlıyoruz. 

İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
DEVAM