MENU

Ölçme Değerlendirme

 •  Kurumumuz öğrencilerimizin istenilen hedef davranışları kazanma düzeylerinin bilimsel ve çağdaş yöntemler kullanılarak, doğru ve gerçekçi bir biçimde ortaya konulması gerektiğini savunur. Bu yaklaşımdan hareketle, sunduğumuz
 •    eğitim hizmetlerinin verimliliği ve işlevselliğinin tüm gerçekliği ile ortaya konulmasını önemsiyor ve elde edilen başarı ya da başarısızlığa ilişkin sonuçların sorumluluğunu üstleniyoruz.
 •  Düş’ünde Ölçme ve Değerlendirme benimsenen eğitim model, yöntem ve tekniklere uygun olarak eğitim sürecini bütünüyle dikkate alan, eğitim hizmetlerinin işlevselliğini ve buna bağlı olarak öğrenci gelişimi ve başarısını tüm gerçekliği ile ortaya koyan niteliktedir.
 •  Gelişimin çok yönlülüğü ilkesinden hareketle, ölçme ve değerlendirme tüm gelişim alanlarında etkin ve bilimsel ölçme araçları kullanılarak yürütülür.
 •  Öğretmenler ve gelişim takibi yapan tüm paydaşlar ölçme değerlendirme sistemini bilir, uygular ve katkı sağlar.
 •  Ölçme araçları ve soruların oluşturulmasında Bloom Taksonomisi bilişsel alan basamakları dikkate alınır.
 •  Yaş ve kademeye uygun olarak üst biliş düzeylerinde kritik kazanımları ölçen sorular ile ölçme aracı geliştirilir ve kullanılır.
 •   Ürün değerlendirmesini de göz ardı edilmeksizin, süreç değerlendirmesi dinamiklerini esas alınır ve bunu gerektiren alternatif ölçme araç ve yöntemleri kullanılır.

 

 •   Hazırbulunuşluk ve Sınıf Öğrenme Haritaları
 •   Tam Öğrenme Modeli değişkeni olan hazırbulunuşluk öğrencinin sahip olduğu ön koşul davranışları ve öğrenmeleri derslere karşı ilgi ve tutum düzeyidir. Her kademe ve sınıfta yeni katılan öğrencilerimizin;
 •   Uygun ölçme araçları ile tüm gelişim alanlarında hazırbulunuşluğu ölçülür.
 •   “Sınıf Öğrenme Haritaları” çıkarılır ve değerlendirilir.
 •    Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim hizmetleri planlanır.
 •    Ön koşul öğrenme eksikleri olan öğrenciler sınıf öğretmeni tarafından rapor edilip, sair zamanlarda tamamlama telafi öğretimi için öğrenme atölyelerine yönlendirilir.   

 

 •  Sınav Takibi ve Değerlendirme
 •  Devam eden öğrencilerimizin istenilen hedef davranışları kazanma düzeylerinin ölçülmesinde;
 •  Farklı soru çeşitleri içeren izleme testleri ile kritik kazanımların ölçümü yapılır.
 •  Elde edilen sonuçlar değerlendirilir ve tam öğrenilmişse sonraki aşamalar geçilir.
 •  Eksik konular varsa her bir öğrenci için tamamlama programları uygulanır.
 •  Öğrenci-Veli Takip Sistemi üzerinden istatistiksel olarak takip edilir ve bilgilendirmeler yapılır.
 •  Süreçte öğretmenler, gelişimsel rehberlik personeli ve aile etkileşim içerisindedir. 
İnternet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
DEVAM